پسر و پدر دختر کیرتو کس متحرک دارند.

Views: 194
پسر 20 ساله تصمیم گرفت پدر خود را با چند عوضی خوشمزه خوشحال کند. او دو دوست دختر سکسی خود را به خانه آورد و با نشستن با آنها و پدرش در یک تخت بزرگ ، شروع به بغل کردن آنها کرد. در ابتدا پیرمرد به اندازه کافی منفعل رفتار کرد و با دور شدن از این شرم وانمود کرد که مجله را می خواند. اما به زودی یکی از کیرتو کس متحرک دختران به داخل شورت او صعود کرد و برای تشویق او شروع به استفاده از دهان شیرین او کرد. پدربزرگ خیلی زود فعال شد و با قرار دادن یکی از زیبایی ها در موقعیت سرطان ، پردازش بیدمشک شیرین خود را آغاز کرد. دختر زیر عضوی بزرگ خیس بود و از این عمل لذت زیادی می برد.