پیک وانمود کرد که رئیس است و کارمند آنی عکسکون گشاد اورورا را عصبانی کرده است

Views: 96
پیک استیوی با بسته بندی به دفتر ادامه داد ، عکسکون گشاد جایی که مشتری وجود ندارد. مرد زایمان تصمیم گرفت که سرگرم کننده باشد و وانمود کند که رئیس مهمی است اما وقتی یک کارمند شرکت طولانی مدت در اتاق ظاهر شد ، وقت نداشت که پیراهن خود را بپوشاند. آنی آرورا بلوند خواستار تف کردن او شد و هنگامی که کلاهبردار بی قیافه کار ضعیفی انجام داد ، مجبور شد او را با زور فریب دهد. و همه اینها برای پیشرفت شغلی ...