کوفته های خیالی خیالی بین پاهایشان عكس كير و كوس زانو می زند

Views: 377
بلوند در یک رنگ صورتی کوتاه ، کسی نیست جز بستر کالیفرنیا ، رایلی چیس. این دختر شکل های شگفت انگیز سینه ، لب های زیبایی دارد که با آن ضعیف می خورد ، الاغ خوشمزه و هر چیز دیگری روی مرغ عالی به عكس كير و كوس نظر می رسد. متعصب شرور به محبت و توجه احتیاج دارد ، که معمولاً به زحمت ها تکذیب می شود ، بنابراین تنها نجات از تنهایی ، ورز دادن کوفته بین پاها با هر دو دست است. زیبایی مسحور کننده قدرت نامحدودی ندارد ، بنابراین گاهی اوقات دوست موتور پلاستیکی صورتی وی برای تعویض دلپذیری دستی خود وارد می شود.