خدمت عکس کون و کیر سیاهان

Views: 530
این دختر مدتهاست که می خواهد آلبوم موسیقی خود را ضبط کند ، اما کمبود مداوم پول در این امر کمکی نمی کند. وی سپس یک استودیو را با بچه های سیاه پوست پیدا کرد که موافقت کردند اگر اجازه دهند کاری با او انجام دهند به او کمک کنند. بنابراین جوجه تمام شب به نگین ها خدمت می کرد: او آنها را مک کرد ، آنها را لعنتی کرد و سرانجام چند بار عکس کون و کیر آنها را بیرون کشیدند.