خواهر شیر آنا پولینا با عكس كوس وكير دو تن به طور منظم روی نیمکت رابطه جنسی داشت

Views: 1267
در مجلسی ، نگهبانان به بزرگ بچه های پرستار که عكس كوس وكير با لباس مخصوص پوشانده شده اند خیره می شوند که روان بیماران بی تعادل ذهنی را آرام می کند. مردانی که ظاهر را بلعیده اند ، مردان بسیار جذاب می شوند و این فرصتی برای آنا پالینا است که هنگام قطع سیگار کشیدن دراز بکشد. به محض اینکه یک کارگر مشکوک پزشکی از شبه جزیره یک مرکز پزشکی خارج شد ، او به طور خودکار به یک شلخته تبدیل می شود ، که آماده فوراً دو فرد سرسخت است.