آلیس نفوذ کیرتوکس خارجی سه گانه را می سوزاند

Views: 303
مهم نیست چقدر آلیس سعی در مخفی کردن هویت روسی خود داشته باشد ، حتی اگر سعی در خلاص شدن از لهجه یا چهره برنز از اقیانوس داشته باشد ، موفق نخواهد شد. این درست است که حتی باهوش ترین آمریکایی ها فکر نمی کنند سه دیلدوی خود را در الاغ قرار دهند ، با مقعد خودارضایی کنند و سه غرفه را با غنیمت خود خدمت کنند. شلخته گنگ بی هدف سرخ می شود و هر چهار طرف آن را مقعد می کند ، بچه کیرتوکس خارجی ها فاحشه را با یک دوبل در الاغ می لرزند و آنها را مجبور می کنند که با فریادهای خوب فریاد بزنند. معمولاً ، زنان روسی درباره عواقب آن فکر نمی کنند ، و آلیس همچنین پیش بینی نکرد که طغیان حاصل از آن با استفاده از روش ها نمی تواند به عقب او فشار وارد کند.