مشکی عكس كير در كس حیرت زده لعنتی ایلین کروز

Views: 72
ایلین کروز یک ساعت به دور خانه آویزان شد و هیچ تاکسی نیامد. مدت زیادی قبل از سوار شدن به هواپیما بود ، اما او با وجود خرافات تصمیم به بازگشت گرفت. یک زن باهوش از پله پله خود خواست که با ماشین تماس بگیرد ، اما در شهری پر از گردشگر در فصل تابستان ، همه عكس كير در كس تاکسی ها تقاضای زیادی داشتند. نامادری من در حال پرواز برای یک مکان عجیب و غریب بود ، بنابراین او بسیار عاقلانه عمل کرد ، و در صورت تماس یکی از همکلاسی هایش به عنوان یک پرسه زن ، به پسر پیشنهاد دادم که از آن استفاده کند. این کمکی نکرد ، سپس عوضی قول داد که حتی اگر دوستانش را به موقع بیاورند ، حتی دوستانش را به تأخیر بیاندازند. کودی از مادر مضحک متنفر شد ، بنابراین او خواستار گرفتن دو پسیونامیس حیرت زده سیاه مانند فیل ها شد!