سه دختر برای رسیدن به عکسهای سکسی کوس کیر هدف ، مرد را می خورد

Views: 2157
دارلینگ رایلی می ، لیلی رادر و مگان سیج دارای جایگاه برابر در گروه تشویق کنندگان هستند. هواداران آرزو ندارند رئیس شوند ، اما آنها واقعاً می خواهند کاپیتان را سرنگون کنند ، که برای همه افراد زیر رتبه خود قوانین غیرممکن برقرار کرده است. کوین هیچ ارتباطی با رقصندگان فریاد قافیه های خنده دار در طول میدان نداشت ، در حالی که پسرانش بسیار آموزش می دیدند. اما مربی تیم پسران می توانست در تصمیم مربی سیم پیچ تأثیر بگذارد. مرغها برای یافتن اهرم برای یافتن اهرمی به یک کشاورز بالغ تکیه دادند. آن اهرم كمبود زیر شلوار خود به محض لمس كردن شورت او بلند شد. دختران عکسهای سکسی کوس کیر ناامید برای رسیدن به هدف می خوردند ، زیرا این ضربه با عواقب آن بستگی به آبروی کل تیم دارد.