او مرغ عكس كير كون را از غیبت نجات داد

Views: 159
زن سبک و جلف ، تجار و زن خودشیفتگی ، زن سبک و جلف ، لباس بی عیب و نقص ، سخت ، کمی خشمگینانه خود را نگاه می کند ، ذرات گرد و غبار را از بین می برد ، پیراهن خود را معاینه می کند و سینه بند خود را صاف می کند. به نظر می رسد اکنون او با عكس كير كون رئیس در مورد افزایش صحبت می کند ، اما درعوض او به درب آپارتمان خودش می رود ، اجازه می دهد تا مرد تحویل پیتزا را در داخل بگذارد ، و با چیزی که زیر پا نمی گذارد شروع به بحث و جدال خشن کند. یک تاجر پول زیادی دارد ، نمی تواند چهار پیتزا را به تنهایی حمل کند ، هیچ منطقی در بحث با یک مرد مسئول ندارد ، بنابراین او چه می خواهد؟ شاید غریبه تلیسه را از غیبت نجات دهد زیرا کسی نیست که او را به عقب بیاندازد!