جنی اسمیت در عکس کیر لای کوس خیابان قرار گرفته است

Views: 577
پوست مسکو بر روی استرهای محکم کشیده شد تا گربه مرتباً از طریق پارچه مصنوعی چسبانده شد و الاغ آن باورنکردنی به نظر رسید. زیبایی مجلل در ژاکت چرمی پیاده رو را پیاده می کند و اپراتور پس از او تعقیب می کند که کارش گرفتن همه چیزهایی است که عروسک بافتی به وجود می آید. یک زن موی قهوه ای رنگ شده از حضور افراد غریبه در این نزدیکی نمی ترسد. جانی اسمیت در حالی که قدم می زند در خیابان قرار گرفته عکس کیر لای کوس است و نشانگرهای بسیار خوبی دارد. این بانوی جوان ورزشی که نسبت به پلیس های وحشت زده کمی عصبی است ، اما هنوز تصمیم می گیرد یک پیاده روی برهنه را در اطراف پارک ، برهنه تا کمر ترتیب دهد.