بابی یک دختر کوچک 18 کیرتوکس عکس ساله را لگد می زند

Views: 130
دختری بسیار مینیاتوری از قد کوتاه قد خود را متنفر می کند. در آشپزخانه ، بلوند نمی تواند هیچ چیز را از قفسه های بالا دور کیرتوکس عکس کند ، بچه ها به او نگاه می کنند به عنوان یک چیز کوچک و عبور می کنند ، و بعد از همه او 18 سال دارد. نجات دهنده پوره دوست بابی بود که تابستان دو پا موج می زد. این دختر با دیدن یک مرد خوش تیپ قد بلند ، فاسد شده توسط بسیاری از دختران ، لمس شد و از وی پرسید که کجا خودش راستیشک را مالیده است. مرد جوان با مهربانی تظاهرات كرد و پیشنهاد داد كه قرصهای جادویی از او بخرید كه می تواند كاملاً بدن را بزرگ كند. كوتي آماده خريد كل لوت بود ، اما پس از اينكه مطمئن شد اين ماده تاثير منفي بر قدرت ندارد.