گفتگوی جوانان مانع عكس كس و كير نیست

Views: 629
برای یک پسر ، بچه های کوچک مانع نیست ، همانطور که می گویند ، نکته عكس كس و كير اصلی کون و دهان است و بقیه مهم نیست