خواهرزاده سرخ شده عمو كون و كير

Views: 246
دایی او که برای بازدید مختصر به وی آمده بود با بی احترامی بی سابقه ای به خواهرزاده خود که او را مانند شیشه های شفاف متوجه او نشد ، روبرو شد. او زیر لباس زیر را زیر لباس زیر زنانه می گذراند ، كون و كير سپس از حمام به داخل نگین می پرید ، نوار را برطرف می کرد و حتی زحمت نمی کشید که ترک را کنار بگذارد. عموی من برای نافرمانی مشغول پخت و پخت خواهرزاده خود بود ، و بعد از رابطه جنسی اجباری مانند سکس ، از طریق کار گریخت و زحمت گفتن یک کلمه را نداشت.