این فرستنده انجمن سکسی کیرتو کس یک خانم روسی سیری ناپذیر کشید

Views: 1205
یک کارشناس انجمن سکسی کیرتو کس جوان تلویزیون کابلی با مشکلی روبرو شده است. مشتری که دستور سرویس داده بود هیچ پولی نداشت ، اما او در جلوی مردی در صندلی با باسن گسترده نشسته بود. کون درهم و برهم پیش چشمانش مثل چراغ راهنمایی می درخشید. این جانور قرمز رنگ ظاهراً نمی خواست بپردازد ، بنابراین این تله‌ماست بانوی روسی سیری ناپذیر را بر روی دیک خود کشید و فقط به دستور پوره دست به عمل کانیلینگوس زد. او لیسید تا کمبود اکسیژن وجود داشته باشد. خریدار از مهارت های تعمیرکار قدردانی کرده و به عنوان نشان قدردانی قبل از رابطه جنسی ، پیستون جلا داده شده بود که به دلیل درجه حرارت بالا در انتها ، در حال خستگی بهتر بود.