پسر فوق العاده وانت یک احمق ساده عکس کیر توی کوس لوح را کشید

Views: 2562
سه مکنده ضعیف خود را تصور می کردند که دختران سوپر وانت هستند و هر دختری را اغوا می کنند. بچه های سرگرمی تصمیم گرفتند از ترفندهای قدیمی در دنیا استفاده کنند ، از خبرنگاران یک کانال تلویزیونی معتبر که به آنها دستور می داد تحقیقات اجتماعی را در میان جوجه های جذاب به نمایش بگذارند ، از جعلی استفاده کردند. آنها در طول روز ناموفق بودند ، آنها نتوانستند پورنو بسازند ، عکس کیر توی کوس بنابراین بازندگان آماده ای برای از دست دادن که نمی دانستند چگونه جوجه ها را به سکس تبدیل کنند ، یک روسپی را استخدام کردند. دختری با فضیلت آسان و ترکیبات ناچیز بازیگری ، احمق ساده لوحی را ترسیده بود که از ترساندن سه دیوان به یک منطقه بیابانی نمی ترسید. پسران روسی مرغ را محکم کشیدند ، اما این مستهجن شبیه فیلم بزرگسالان آمریکایی با درجه پایین بود.