شما را در خانه كير كون لعنتی

Views: 115
معشوقه در خانه فاک سرگیجه دارد. اتاق خواب با کاغذ دیواری قرمز ، به لطف کار یک دوست دکوراتیو که به طراحی اتاق پرشور توصیه کرده است ، بارها به آزار دهنده کمک کرده است تا افراد مایل به ازدواج را به رختخواب بکشاند. آشغالهای سرخ دوست دارد با اعضای خانواده فریب بخورد ، طلاق را از یک همدست وادار کند و سپس قبل از شکسته شدن ، قلب او را بشکند و به امید برقراری رابطه ، آن را دور بیندازد. قربانی دیگر با احتیاط عضو را به سمت مشاغل ایما سوق می دهد ، بدون این که متوجه شود زندگی وی به زودی بدتر می شود. كير كون