دایی و دانشجو قدیمی تر عكس كوس وكون

Views: 1051
بلوند پر خون در خانه عموی بزرگتر خود حمام می کند ، که مانند روزهای خوب قدیمی تصمیم می گیرد به دختر کمک کند تا او را در عقب مالش دهد. اما اکنون او یک دختر بسیار بالغ ، دانشجو در انستیتو است و پیرمرد ، مجذوب اشکال خود ، فراموش می کند و شروع به شکنجه عكس كوس وكون گربه خود می کند ، به تدریج به انگشتان خود نفوذ می کند. مرغ احساس خوبی می کند ، او خوشبختانه عموی خود را می مکید و بعد از آن او را در حمام خود شیر می دهد.