او سارق را عکسهای سکسی کیر کوس وادار به صمیمیت جنسی کرد

Views: 675
دزدی کلوئه کارتر به ذهنش نمی درخشد ، در غیر این صورت هنگام عکسهای سکسی کیر کوس ربودن صومعه شخص دیگری خالکوبی بدن پنهان می کند. این دزدی توسط مردی گرفتار شد که سریع یک سارق بی دقت را خلع سلاح کرد و او را مجبور به صمیمیت جنسی کرد. این فرد غیررسمی وحشیانه قول داد شرور را پس از رابطه جنسی آزاد کند و از او خواست که ماسک را از صورتش جدا نکنید ، حداقل برای اولین بار از زمان شروع زنا. اشتهای عوضی رنگ به محض دیدن لباسهای مناسب بر روی بدن قربانی بالقوه زیاد شد و گرسنگی جنسی او در دیدگاه قارچ خمیده ، وحشتناک قرمز و مهیب او با کتف آرام ، که با وجود دستگاه تناسلی فراوان بود ، شدت گرفت.