برای بازدید از تاجر توافق انجمن کیر و کس شد

Views: 411
توماس ثروتمند اسرارآمیز باعث سردرگمی دختران جوان شده است. زیبایی ها به امید انتخاب یکی از آنها برای شب ، الیگارشی تحمیلی را محاصره کردند. تیم پروکسی از این فرصت اندک برای انجمن کیر و کس زندگی راحت استفاده کرده است. زنان باهوش بلافاصله به گردن یک مرد خوش تیپ هجوم آوردند و با وسایل لوکس ، اتومبیل های گران قیمت و لباس های اختصاصی در اینترنت عکس ها را بارگذاری کردند. و بلا کلر این فرصت را به دست آورد زیرا او آنقدر احمق نیست که از تلاش برای ضربه زدن به جکپات در زندگی خودش دست بکشد. به توصیه یک دوست ، دختر عزیز موافقت کرد که به یک تاجر مراجعه کند که لانه ی سر سیاه را در یک قلعه قدیمی واقعی توجیه می کرد. بل واقعه فوری را به تعویق نیاورد و با سرعت به سمت اتاق خواب حرکت کرد ، زیرا برای هر دقیقه در پرونده او ارزش طلا داشت.