یک هوادار سارق به یک زن جوان بی گناه دستور می عكس كير وكس دهد پاهای خود را گسترش دهد

Views: 848
دختری که موهای قرمز آتشین دارد روی تخت دراز کشید تا موسیقی بارگیری شده را گوش دهد. صدای بلند توجه فن را به خود جلب می کند ، که از طریق فضای بالکن وارد حلقه خلط می شود. شرور زن جوان بی گناه را وادار عكس كير وكس به گسترش پاهای خود می کند و در این صورت از قول دادن تحریف صورت خود امتناع می ورزد. قربانی چیزی به جای پیروی از دستورات سارق به دام نمی افتد.