دلیلی برای ترک رابطه جنسی گالری کس وکیر در یک زن لاغر وجود نداشت

Views: 275
جانیس گریفیت جوان آمریکایی در حال فکر کردن در مورد لزوم عشق ورزیدن است. دختر روی میز می نشیند و لحظه های مثبت و منفی را با هم مقایسه می کند ، و دوباره به ارزش هایی که صادقانه در ذهن کوچک وحشی خود القا می کنند ، تجدید نظر می کند. هیچ دلیلی برای امتناع از رابطه جنسی از یک زن لاغر برنزه وجود نداشت ، جز این که برای حفظ فضیلت همسر آینده لازم بود. جوجه از صمیم قلب عاشق یک مرد بالغ شد که با غیرت در او حضور داشت ، به او حکم داد ، به او تبریک گفت و هرگز در تصمیم گیری عجله نکرد. شکر تصمیم گرفت که ساعت جادو فرا رسیده است و زمان آن رسیده که برای همیشه از باکره گالری کس وکیر بودنش خداحافظی کنیم ، شروع به زندگی کامل زندگی یک زن نگهدار!