دو واشر اتومبیل سرلی ویسکارا و انجمنکیر توکوس سوفی رایان با صاحب خودرو درگیری کردند

Views: 710
دختران Headley Wiskara و Sophie Ryan کار ساده ای را از دست دادند. بلوند تصمیم گرفت که زودتر از خواب بلند شود تا ماشین های بیشتری را شست و پول بیشتری بدست آورد. سبزه از ترفند شریک زندگی خوشش نیامد ، به همین انجمنکیر توکوس دلیل رسوایی خفگی آب آغاز شد. دختران تصمیم گرفتند با برگزاری مسابقه شستشوی ماشین ، تضاد منافع را خنثی کنند. راننده رامون حتی سعی در جلوگیری از سرمایه گذاری باشکوه نداشت ، زیرا عزیزان ماشین را به فراموشی سوق دادند. این نزاع پس از دریافت پول از صاحبان اتومبیل با نکات برجسته در کار ، تسلط داشت و هر دو بازیگر می خواستند برنده شوند. جایزه برای شلخته های کارآفرین اسپرم مردان در مقادیر زیادی خواهد بود ، اما فقط بلافاصله پس از رابطه جنسی.