من در ساعات کاری به یک متخصص فیلمکیر کس زنان مراجعه کردم

Views: 260
آنتونی روزانو هرگز یک مادربزرگ نبود ، بنابراین در چنین سنین جوانی توانست دفتر زنان خود را باز کند ، که در بین زنان محلی فوق العاده محبوب است. زحمتکش روزانه شناور می شود ، دستش را از واژن خانم ها نمی گیرد ، دیر دیر می شود و یکبار در ماه با همسر محبوبش در رستوران شام می خورد. پس از مراجعه به مشتری معمولی ، بتانی بنز به پزشک مراجعه می کند. ساق بلند موی تیره می خواهد در فیلمکیر کس خارج از ساعات کاری عضو بازتولید را بازرسی کند ، اما حوض از این کار با استناد به موازین اخلاقی و اخلاقی امتناع می ورزد. سپس بیمار سکسی متخصص زنان و زایمان را بر روی دیوار فشار می دهد و او را مجبور می کند با انگشتانی که از دستکش لاستیکی محافظت نمی شود به داخل روده روده صعود کند. قول زن چنان ناپسند است که پزشک اگر تازه متوقف شود ، باید یک عوضی خسته کننده را لعنت کند.