ما به دیدار یک عكس كير تو كوس دوست رفتیم

Views: 715
این مرد در خارج از خانه با دو دختر زیبا ملاقات کرد که نسبت به او واکنش مثبت نشان دادند. او به زودی با آنها بهتر آشنا می شود و از آنها دعوت می کند تا به همراه دوستشان همه آنها را ملاقات کنند. عوضی این پیشنهاد را می پذیرد ، به همین دلیل به زودی دوست وی از ظاهر ناگهانی چنین مهمان های غیرمعمول در آستان خانه بسیار متعجب می شود. پس از آن کل شرکت در آشپزخانه می نشیند و شروع به نوشیدن چای می کند. بعد از مدتی برای همه مشخص می شود که چنین سرگرمی بسیار کسل کننده است. عكس كير تو كوس بنابراین به زودی کل شرکت به سالن حرکت می کند و سازماندهی سکس گروهی بسیار داغ را در آنجا آغاز می کند.