متقلب سیدنی دست کیر و کوس متحرک از تقلب همسرش بر نمی دارد

Views: 173
تقلب سیدنی کول متاهل است ، اما او دست از تقلب همسر خود بر نمی دارد. وسوسه های غیر قابل توضیح دختر کوچک را در لحظه های نادر تنهایی ، هنگامی که یک شوهر بالغ در یک کنفرانس به شهرهای دیگر می رود ، غلبه می کند. شکار در گرما باعث از بین رفتن روابط زوج عجیب و غریب نمی شود ، زیرا تفاوت های ظریف در مورد نزاع بین آنها مدتهاست مجاز است. کیر و کوس متحرک شوهر ، انگار متوجه مهمان نشده روی تخت عروس ، در صندلی شب می نشیند و تماشا می کند که چگونه یک غریبه او را برای غریبه می کشاند. فضول حتی نمی پیچد بلکه موهای بلوند را حفظ می کند و سعی می کند آنها را از رشد بذر محافظت کند.