کاک لعنتی عکس کس تنگ وکیرکلفت روی میز

Views: 1369
سبزه در یک مینی دامن و بلوز قهوه ای در اوایل صبح که شوهرش با یک لباس تجاری به او نگاه کرد ، در حال چرخش در آشپزخانه بود ، و آماده عکس کس تنگ وکیرکلفت خدمت می شود. او با دیدن چنین تصویری خوشمزه ، تصمیم گرفت کمی نگه دارد. او الاغ کودک را نوازش کرد ، از بلوز و سینه بند صورتی خود سلب شد. این مرد سینه های بزرگ خود را بوسید و جوجه ای که به پاهای او بسته شده بود ، فوراً او را در دهان گرفت. او سپس آب نبات را روی میز در یک بیدمشک و تراشیده مرتب کرد و دخترک را به پایین گلو گرفت.