چنگ الاغ عکس کس وکیر خارجی گرانبها خود را بگیرید که سوفی دی در Bankzers Bank زندگی می کند

Views: 331
در بانک Brazzers ، صندوق های مشتریان بالا پایان فقط به اوراق بهادار پول نقد نمی دهند. به عنوان مثال ، آقای نیلز عاشق پنهانی دارد ، که یک کیسه چربی به طور خودخواهانه روی همسرش می کشد. شلخته مقعد چربی الاغ در یک طاق پول غیرقابل عکس کس وکیر خارجی تحمل زندگی می کند ، و از الاغ خود به عنوان چیزی با ارزش مراقبت می کند.