کارمندان دفتر تصمیم گرفتند مانند یک عکسهای سکسی کیر تو کس فرد بزرگسال به آرامش برسند

Views: 2237
ویل پاورز به همراه کگنی لین کارتر مجبور بودند آخر هفته ها به سر کار بروند. وظیفه کارمندان مسئول شامل پاسخگویی به تماسها و ارتباط فوری با مافوق ها بود که البته این کار در ساختمان نبود. خسته از یکنواختی آزار دهنده ، این مرد شروع به ساخت کلاه های کاغذی کربن کرد که باعث خنده همکارش شد. بلوند انتظار نداشت که یک کارگر بزرگسالی به اندازه کافی باهوش باشد و چنین مزخرفاتی را انجام دهد ، اما هر چه او بیشتر جفت شود ، عکسهای سکسی کیر تو کس بیشتر جذب یکدیگر می شدند. پس از بوسه ، کارگران خسته دفتر تصمیم گرفتند که به یک فرد بزرگسال ، به آرامش برسند و درست در وسط دفتر مشغول مبهم شدن جنسی شوند. كویتوس به هیچ كاری متعهد نبود ، اما پس از یك هفته پر مشغله ، آرامش زیادی را به دوستداران داد.