من نمی توانستم در مقابل عکسکیر تو کس جذابیت یک شریک عضلانی مقاومت کنم

Views: 156
مدل روسی ولاسکا سانچز افتخار دختری شایسته را ندارد که بهترین آموزش را از والدینش دریافت کرده است. در حین نمایش بعدی در برابر پس زمینه چشم انداز زرق و برق ، احساس کرد که نمی تواند در مقابل جذابیت یک شریک عضلانی مقاومت کند. به محض اینکه عکاس برای جمع آوری تجهیزات استفاده شده به داخل وانت عکسکیر تو کس ، روترول پیشنهاد کرد که بدنساز پمپ شده کار ضربه ای را انجام دهد. مکش در پشت دریاچه کاملاً خوب بود ، بنابراین پرداخت پیستون خوراکی انجام نشد. این زن و شوهر پس از ناکامی در ایستادن هنگام ظاهر شدن یک عکاس با دوربین کارگر ، در دامان طبیعت قرار گرفتند.