او در حال نوشتن عکس کس وکیر خارجی کنار رودخانه بود

Views: 77
یک توریست به رودخانه نزدیک شد و دختری بدبخت را دید که در آنجا نشسته است. او دوربین خود را بیرون کشید و آنچه را که در این فیلم اتفاق می افتد ضبط کرد. چیزی از سفر من به کشور عکس کس وکیر خارجی دیگری به یاد خواهد آورد ...