مقاربت انجمن کیرتوکون مقعدی

Views: 18562
جوان ، مانند یک عروسک ، بلوند به آغوش دو پسر سیری ناپذیر افتاد که یکی از آنها تمام ترک ها را پاره کرد. او هرچه توان داشت سکته کرد: یا تحمل حرکات تیز و غیرقابل انعطاف شریک زندگی با خوشحالی دهان و دندان ، آن وقت اشتیاق انجمن کیرتوکون او برای گردن شکننده و نازک خود و یا چیز دیگری تلاش کرد. اما نهایی این همه جذام او با کشش سوراخ های او به اندازه های دیوانه وار ، یک مقاربت بی رحمانه بود ، که هر دو در تلاطم های گیجی دیوانه شدند.