لعنتی روی کیرتو کس متحرک میز ناهار خوری

Views: 190
یک زوج دانشجویی جوان به تازگی از خواب بلند شده و در حال آماده سازی صبحانه در آشپزخانه هستند ، اما پسر قبلاً شروع به عذاب صمیمیت خود کرده است. مرغ نیز به هیچ وجه مشکلی ندارد که به او عشق ورزید و پس از جدا کردن کامل کودک ، زانو می زند و ابله را می مکشد. و سپس کیرتو کس متحرک او را روی میز ناهار خوری می گذارد و او را لگد می زند ، ابتدا با سرطان ، سپس پاهای خود را روی شانه ها می اندازد.